Pravidla ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní zdravotnické služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  • Správcem Vašich osobních údajů je Petra Hetfleišová, DiS. IČ: 04548159, sídlem Spojovací 566, Dolní Břežany, 252 45, poskytující zdravotnické služby na adrese: Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: dhpetra@seznam.cz
  • Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, datum narození, zdravotní stav a příslušné medikace. Při zpracování dalších údajů budete informováni vždy souhlasem o poskytnutí příslušných údajů.
  • Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu, nezbytné ochrany vašich životně důležitých zájmů, našich oprávněných zájmů. Vaše údaje nebudou poskytovány žádnému dalšímu subjektu (obchodní partner, jiný zdravotnický pracovník, aj.)
  • Dále zpracováváme zpravidla tyto Vaše citlivé údaje: zdravotní stav z důvodu omezení rizik při ošetření a z důvodu vašeho maximálního pohodlí při ošetření (např. u onemocnění Astma Bronchiale není doporučeno používat metodu pískování nebo-li AirFlow jelikož malé částečky prášku se mohou dostat do dýchacích cest a způsobit astmatický záchvat.)
  • Vaše citlivé údaje zpracováváme na základě: výslovného souhlasu, poskytované zdravotní péče
  • Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, pouze za účelem vedení zdravotnické dokumentace a lepší orientaci při Vaší další návštěvě ve zdravotnickém zařízení
  • Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
  • Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: vedení zdravotnické dokumentace
  • Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 5 let od ukončení posledního ošetření ve zdravotnickém zařízení.
  • Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Petra Hetfleišová, DiS. , 30.9.2020